Duyurular

Etiket Arşivleri:

Haftanın Hadisi:Sadaka Veren Sahabinin, Oğlunun Sadakayı Geri Alması

Ebû Yezîd Ma`n İbni Yezîd İbni Ahnes radıyallahu anhüm –Ma`n de, babası Yezîd de, dedesi Ahnes de sahâbîdir– şöyle dedi: Babam Yezîd sadaka vermek üzere yanına birkaç dinar aldı ve onları Mescid–i Nebevî de oturan birinin yanına koydu. Ben Mescid’e uğrayarak paraları aldım ve babama götürdüm. Babam: – Vallâhi ben …

Ayrıntılar »

Haftanın Hadisi: Büyük Mazeretlerin Cihaddan Alıkoyması

4. Ebû Abdullah Câbir İbni Abdullah el–Ensârî radıyallahu anhümâ şöyle dedi: – Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk. Buyurdu ki: – “Hastalıkları yüzünden Medine’de kalan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vâdiyi geçtiğinizde, onlar da sizinle birlikte gibidir. ” Bir …

Ayrıntılar »

Haftanın Hadisi: Mekke’nin Fethinden Sonra Cihat ve Niyet’in Öncelik Olması

3. Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mekke fethinden sonra artık hicret yok; fakat cihad ve niyet vardır. Allah yolunda savaşa çağırıldığınız zaman hemen katılın. ” Buhârî, Menâkıbü’l–ensâr 45, Cihâd 1, 27, 184; Müslim, Hac 445, İmâret 85. Ayrıca bk. Tirmizî, Siyer 32; …

Ayrıntılar »

Haftanın Hadisi (1) Kelime-i Şehadeti Gönülden Söyleyen Cehennemden Kurtuldu

Bu haftanın hadisinde, kelime i şehadeti can-ı gönülden söyleyenlere Peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam’in cennet müjdelediği bir hadisi şerifi paylaşacağız. Ubade ibnu’s-Samit el-Ensari (rad1yallahu anh) hazretleri demiştir ki: “Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve şeriksiz olduguna ve Muhammed’in onun kulu ve Resulu (elçisi) …

Ayrıntılar »