Duyurular

Etiket Arşivleri:

Kitab, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha (Usul-i Erbaa)

Kitab, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’ya Edille-i Erbaa, Usul-i Erbaa (dört delil, dört esas) denir. Bütün müctehidler tüm olarak bu dört delili kabul etmişler ve bütün şer’î hükümleri bu dört delilden birine veya bir kaçına dayamışlardır. Artık bu delillerin hepsini kabul etmek de bir vecibedir. Bu deliller, insanların hak …

Ayrıntılar »

Ehl-i Sünnet Müçtehidleri Ne Demek? (1)

  Müctehid, Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin yüksek manasını anlayan ve anlamak için bütün gücüyle çalışan büyük İslam alimi. Müctehid, ictihad eden kimse demektir. Ehl-i Sünnet Müçtehidleri Ne Demek? Dört büyük müctehid kimdir? İctihad, sözlükte gücü, kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. Dinde ictihaddan maksat, ayet-i kerimelerden ve …

Ayrıntılar »