Duyurular

sohbet bay hüseyingazi

  • Sohbet Günü: Çarşamba
  • Sohbet Saati:  20:30
  • Adres: Başak Mah. EsenTepe Sok. No:4 ( HIZIR EFENDİ KÜLLİYESİ) Mamak/Ankara
  • İrtibat Tlf: 0538 043 20 52

 Sohbetin Fazileti:

Dinimizde sohbet, beraber olmak demektir. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeyleri konuşması demektir.

Kişinin kendinden üstün olanla beraber olmasının hakikati, o zata hizmettir. Aşağısında olanla sohbetin gereği, onun hallerinden bir noksanı gördüğünde onu ikaz edip, kusurundan haberdar etmektir. Aynı seviyede olan sohbet arkadaşlarının sohbetlerinin hakikati, başkalarının, yabancıların yanında birbirlerinin kusurlarını görmezden gelmektir.838a5a59

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin üstündedir. Büyüklerin sohbetini ganimet bilmelidir.

Behaeddin Buhari hazretleri, (Bizim yolumuzun temeli sohbettir) buyurdu.
Evliyanın sohbetinin bir saati, kırk günlük mücahedelerden daha üstündür.
Yabancılar ile sohbetten, bid’at ehlinin sohbetinden kaçınılmalıdır. Dervişlerin ve salihlerin sohbeti kıymetlidir. Sohbet, dünya için olup, ahiret düşünülmez ise, sonu hüsrandır.
Günah lekeleri ile kalbi paslanan kimse, salihlerin sohbetinde bulunursa, kalbinin pası silinir, günah işlemesi zorlaşır, iyilik etme isteği artar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.) [Mektubat-ı Rabbani] (Fıkıh sohbetinde bulunmak, bir senelik ibadetten üstündür.)[Deylemi] Şu karanlık günlerde ilim meclislerinde bulunup ayet ve hadisin ışığında aydınlanmalı ve bizi hayata döndürecek bir nefes almalıyız.Bu sebepten dolayı sohbetlerimiz de sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Haftanın Hadisi: Cihatta Niyet “İslam İçin Harbetmek Olmalı”

Ebû Mûsâ Abdullah İbni Kays el–Eş`arî radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e: – Biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki kendine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır? diye soruldu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: – “Kim, İslâmiyet daha yüce olsun diye …

Ayrıntılar »

İmam-ı Azam’dan Fıkıh Dersleri (Taharet ve Gusül)

TAHARET(TEMİZLENME)   1- Abdesti olmayan bir kimse namaz kılmak istediği zaman abdest alır. Abdestin farzları ise dörttür: 1) Yüzü yıkamak, 2) Dirseklerle beraber kolları yıkamak (Z), 3) Başın dörtte birini (F) mesh etmek, 4) Topuklarla beraber (Z) ayakları yıkamaktır. 2 – Abdestin Sünnetleri: 1) Uykudan uyanan bir kimsenin ellerini kaba …

Ayrıntılar »

Namazın Fazileti ve Ehemmiyeti

Bilindiği gibi Yüce Allah’ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik  etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi  namazdır. Namaz, imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, mü’minin  miracıdır. Mü’min bu namaz sayesinde Yüce Allah’ın manevî huzuruna yükselir. Yüce  Allah’a yalvararak …

Ayrıntılar »

Mübarek Üç Aylar

Allah Te‘âlâ’nın bizlere büyük bir lütfu olan mübârek mevsim ‘üç aylar’a kavuştuk elhamdülillâh. Receb-i Şerîf’in ilk cumâ gecesi olan mübârek Reğâib Gecesi’ni, 22 Mart Perşembe gününü 23 Mart Cuma gününe bağlayan gece idrâk edeceğiz inşâallâh… Zaman ve mevsimler de tıpkı kâinatın aynası olan insanlar gibi belirli bir fıtrat üzere yaratılmışlardır. …

Ayrıntılar »

Recep Ayında Yapılan Dua ve Zikirler

Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. “De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü …

Ayrıntılar »

Ecdadımızın Peşinden Koştuğu Ülkü: İ‘lâ-yi Kelimetullah

Ecdâdımız, tarih boyunca “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” dâvâsını esas alarak pek çok fetihler gerçekleştirmek sûretiyle, İslâm’ın yayılması konusunda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Üzerinde yaşamakta olduğumuz topraklar, bu kudsî dâvânın bakiyesi olan mukaddes bir vatandır. Ordumuzun gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı, vatan sınırlarımızın muhâfazası ve bölgenin salâhı ve felâhını gaye edinen bir harekât olması hasebiyle, …

Ayrıntılar »

Bazı Önemli Dinî Kavramlar ve Tanımları

Bir Kısım Dinî Deyimler İbadet: Lûgatta kullukta bulunmak demektir. Şeriat teriminde “İyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevab bulunan her iştir.” Yüce Allah’a saygı ve itaat için yapılır. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi… Taat: Emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat de denir. Şeriatta itaat ise, yapılmasından dolayı sevab kazanılan herhangi …

Ayrıntılar »

Müslümanlıkta İbadetler

Müslümanlıkta İbadetler, Taharetler 1- İslam dini, Yüce Allah’a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal bir dindir.  Bu kutsal din, Yüce Allah’ı bilmek, ona ibadet ve itaatta bulunmak için insanların yaratılmış olduklarını bildirmektedir. Büyük İslam dini, insanları yükseltir, insanları melekler gibi temiz bir hayata kavuşturur, insanların ruhlarını manevî duygularla aydınlatır. …

Ayrıntılar »

Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamil

Çarlık Rusya döneminde yönetimi elinde bulunduranlar, egemenlikleri altına aldıkları topraklarda yaşayanlara akla hayale gelmeyecek şekilde zulmettiler. İnsanların, dinlerini öğrenme ve yaşamalarına asla müsaade etmeyip, ibâdethânelerini dahî tahrip ettiler. Bu zulümden, İslâmî hassasiyeti son derece yüksek olan Kafkasya Müslümanları da büyük ölçüde etkilendi. Kendilerine önderlik ve rehberlik edecek liderlerinin arkasında teşkilatlanarak …

Ayrıntılar »