Duyurular

Haftanın Hadisi: Araplarda Hakikati Soruşturma Geleneği

Bu haftanın hadisi şerifinde, Hak dini yeni duyan arapların adetleri olan hakikati soruşturma geleneğine bir örneğe yer verdik.

(ı6)- Enes ibnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: Biz mescidde  Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’le birlikte otururken, devesine  binmiş olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini inip bağladiktan sonra: “Muhammed hanginizdir?” diye sordu. Biz: “Dayanmakta olan şu beyaz kimse”diye gosterdik. (Nesai’de Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’ın rivayetinde: “şu dayanmakta olan hafif kırmızıya çalan renkteki kimse” diye tasvir mevcuttur. )
Adam: “Ey Abdulmuttalib’in oğlu! diye seslendi.
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Buyur seni dinliyorum” dedi.
Adam: “Sana birşeyler soracagım. Sorularımda aşırı gidebilirim, sakın bana darılmayasın” dedi.
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Haydi istedigini sor!”
Adam: “Rabbin ve senden öncekilerin Rabbi adına soruyorum: Seni bütün insanlara peygamber olarak Allah mı gonderdi?”
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Kasem olsun evet!”
Adam: “Allahu Teala adıına soruyorum: Gece ve gündüz beş vakit namaz kılmanı sana Alllah mı emretti?”
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!”
Adam: “Allah adına soruyorum, senenin şu ayında oruç tutmanı sana Allah mı emretti?
Hz. Peygamber (aleyhissaltttu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!”
Adam: “Allahu Teala adına soruyorum: Bu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı Allah mı sana emretti?”
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!”

Bu soru-cevaptan sonra adam şunu soyledi: “Getirdiklerine inandım. Ben geride kalan kabilemin elçisiyim. Adım: Dımam ibnu Sa’lebe’dir. Benu Sa’d ibni Bekr’in kardeşiyim.” (Bunu Beş Kitap rivayet etmiştir. Metin Buhari’den alınıştır)

İZAHAT:

Bu hadis birçok noktadan ehemmiyet arzeder.

1- Resulullah (aleyhissalatu vesselam) devri Arablarının konuşmada yemine verdikleri ehemmiyet ve yeminin inandırıcı ve ikna edici gücü.

2- Bedevilerde tahkik (soruşturma) esprisi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın gönderdiği elçilerin getirdigi haber ve tebligat, Medine’ye gönderilen elçiler vasıtasıyla tahkik edilmektedir. Usul bahislerinde görüldüğü üzere, bazı alimler bu rivayeti, ali isnad arama işinde delil olarak kullanmışlar, buna dayanarak, ali isnad için seyahatler yapmanın sünnet olduğunu belirtmişlerdir.

3- Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) sorulan ciddiyetle dinleyip teker teker cevaplandırıyor.

4- Dinin sadece farzlarını yapmak, kurtululmak için yeterlidir. Çünkü Bedevi’nin “Bunlar üzerine hiçbir şey ilave etmem, bunları eksiltmem de” sözüne karşılık (benzer rivayette geçen bedevinin sözünü söylüyor) Resulullah (aleyhissalatu vesselam): “Bu kimse sözünde durursa cennetliktiır” buyurmuştur.

Kaynak: Kütüb-i Sitte – Akçağ yayınları Cilt 1 – Syf 59-61

Hakkında dbswartz2002

Şunlara da Bakabilirsiniz.

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİNİN ŞEHADETİ

Çorum, Anadolu’nun güzide illerinden biri olması, tarihî ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, sınırları içerisinde yetişmiş …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Süre Limiti Doldu.Lütfen Doğrulama Kısmını Yenileyiniz.