Duyurular

Haftanın Hadisi – Özüyle Müslüman olanın sevabının yüzlerce misli arttırılması

5- Ebu Hureyre (radıyallahu anh) hazretleri anlatiyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizden biri özü ve dışı ile Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. işledigi her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.” Buhari, iman 31; Muslim, iman 205, (129).

AÇIKLAMA:
Cenab-ı Hakk’ın kullarına karşı rahmetinin, magtiretinin genişliğini ifade eden mühim hadislerden biri budur. Mamafih aynı mana ayet-i kerimede de ifade edilmiştir:

“Kim bir hayir yaparsa ona on katı verilir, kötülük yapan da misliyle cezalandırılır.” (En’am, 160).

Hayırların yediyüz misli arttırılacağı şu ayette ifade edilmiştir:

“Mallarını Allah yolunda sarfedenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir” Bakara, 261).

iyi niyetle kulluğa yöneldiğimiz takdirde Cenab-ı Hak bizlere adaletle değil, mağfiretle muamele etmektedir: Bir suça karşı bir günah, fakat bir hayra karşı en az on olmak üzere 700 misli ve daha fazla sevap! Şüphesiz bu, adalet değil, lütuftur.

Kaynak: Kütüb-i Sitte – Cilt 1- Syf 34

Hakkında dbswartz2002

Şunlara da Bakabilirsiniz.

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİNİN ŞEHADETİ

Çorum, Anadolu’nun güzide illerinden biri olması, tarihî ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, sınırları içerisinde yetişmiş …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Süre Limiti Doldu.Lütfen Doğrulama Kısmını Yenileyiniz.