Duyurular

İlim

Ahirette Neler Yaşanacak

Ahirette Vuku bulacak Olaylar  Kıyamet koptuktan bir süre sonra Yüce Allah’ın emriyle sura ikinci üfürüş olacaktır. Bunun üzerine bütün insanlar dirilerek yerlerinden kalkacaklar ve mahşer (toplantı) meydanında bir araya gelmiş olacaklardır. Bir insanın bedeni yüz binlerce parçaya ayrılsa, her tarafa savrulup saçılsa ve çürüyüp kaybolsa, yine bunlar Yüce Allah’ın ilminden …

Ayrıntılar »

Kıyametin Vuku Buluşu ve Başlangıc Alametleri

Kıyametin Oluşu ve Başlangıç Alâmetleri Ahiret alemi başlamadan önce,  işaret ettiğimiz gibi, bütün insanların ve bütün alemlerin başına kıyamet kopacaktır. Bu kıyametin kopmasını “Sûr’a birinci üfürüş” olayı meydana getirecektir. Şöyleki: Melek İsrafil (a.s) “Sûr”denilen ve niteliği ve Yüce Allah tarafından bilinen bir ses verme aletini üfürecektir. Bundan çıkan korkunç bir …

Ayrıntılar »

Haftanın Hadisi: Her şeyin Mü’mine Hayır Olması

Suheyb İbnu Sinan (radiyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peyğamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: “Mü’min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü’mine hastır. başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder bu dar hayırdır”. Müslim, Zühd …

Ayrıntılar »

Ahiret nedir ve Ahiret Hayatı ile Ahirete İman

Ahiret nedir ve Ahiret Hayatı ile Ahirete İman Ahiret, bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir. Yüce Allah, içinde yaşadığımız bu dünyayı ve üzerinde olan bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün gelecek, bu dünyadan ve üzerinde bulunanlardan hiç bir eser kalmayacaktır. Allah’ın takdir ettiği gün gelince, insanlarla beraber …

Ayrıntılar »

Meleklere İman

Melekler ruh gibi lâtif ve nuranî varlıklar olup asıl vasıfları Allah tarafından bilinen  ve büyük sahib olan Allah’ın kullarıdır. Meleklerin bir kısmı daima ibadet ve zikirle uğraşır. Bir kısmı da yer ve göklerde pek çok görevlerle meşgul olurlar.  Melekler yemekten, içmekten, evlenmekten, doğup doğurmaktan beridirler. Değişik şekillere girmeye kaabiliyetleri vardır. …

Ayrıntılar »

Kur’an-ı Kerim’in Muhteva Ettiği Hakikatler

Kur’an-ı Kerimin Taşıdığı Gerçekler ve Kuran’ın Fazileti Kur’an’ın insanlara bildirdiği emirler ve yasaklar, açıkladığı hikmet ve gerçekler pek çoktur. Bunlar temel olarak inançlara, ibadetlere, muamelata, ahlaka, Allah’ın Yüce  kudretini gösteren üstün san’at eserlerine, ibret alınacak olaylara ve diğer şeylere aittir.  Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 1) Kur’an-ı Kerim, insanlara Yüce Allah’ın …

Ayrıntılar »

Kur’an Nasıl Bir İlâhi Kitaptır?

Kur’an Nasıl Bir İlâhi Kitaptır? Kur’an-ı  Kerîm, Yüce Allah’ın yeryüzüne şeref veren  en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitabdır ki, insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah’ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar, kardeşlik ve beraberlik meydana gelir.  Kur’an-ı Kerîm’in hem …

Ayrıntılar »

Semavi Kitablara Olan İhtiyaç

Varlıkları ile insanlık alemine şeref vermiş olan Peygamberler, çok önemli olan elçilik ve peygamberlik görevini yerine getirebilmek için, kendilerine Yüce Allah tarafından talimat verilmiş olması gerekir. İşte bu talimat, Peygamberlere Semavi kitablarla verilmiştir. Semavi kitablar, Yüce Allah’ın insanlar üzerinde uygulanacak birer kutsal kanunudur. Allah, insanlara haklarını ve görevlerini bu kanunlar …

Ayrıntılar »

Semavi Kitablara İman nedir?

Semavi Kitablara İman nedir? Yüce Allah, insanlara yine insanlardan Peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir kısmına da kendi emirlerini ve yasaklarını, kendisine ibadet şekillerini öğreten kitaplar indirmiştir.  Bu kitaplardan bir kısmına “Suhuf” denir. Bunlar birkaç sayfalık kitablardır. Kitablardan dördü de büyük kitaplardır. İnişleri şöyledir: On sahife Hazret-i Âdem‘e, elli sahife Hazret-i …

Ayrıntılar »

Peygamberlere Olan İhtiyaç

Bu Makalemizde Peygamberlerin neden gönderildiğini ve onlara olan ihtiyacın ne olduğunu izah etmeye çalışacağız. Bilindiği gibi, Yüce Allah, kendisinin kutsal varlığını ve birliğini bilmeleri, kendisine  ibadet ve itaatta bulunmaları için insanları yaratmıştır. İnsanları diğer birçok yaratıklar  arasında akıl ve düşünce ile seçkin kılmıştır. Onun için bir insan aklını güzel kullandığı …

Ayrıntılar »