Duyurular

Allah’ın Sıfatları (2)

Allah Teala’nın sıfatlarını açıklayan yazının ikinci bölümü

 Allah'ın Sıfatlarını açıklayan yazı dizimizin ikinci bölümü

Allah’ın Sıfatlarını açıklayan yazımızın ikinci bölümü

Allah’ın sıfatları nelerdir, Allah’ın sıfatlarının anlamları, Allah’ın sıfatlarıın ayetlerle açıklamasını bu yazımızda bulacaksınız. Yazımızın İlk bölümüne bakmak için şuraya tıklayınız.

      Allah’ın Sıfatları – Hayat: Dirilik demektir. Allah kendi şanına mahsus bir hayat sıfatı ile
vasıflanmıştır. Allah  ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak
Allah’ın sıfatları’ndan hayat sıfatı da vardır. Hayatı olmayan bir şey, bilmekten, dilemekten ve yapabilmek
gücünden yoksun olur. Bu ise, yaratıcı için büyük bir noksandır.
Bu sıfatlardan mahrum olan bir varlık, kendi kendine hiç bir şey yaratamaz. Hele bilgi,
düşünce, dileme ve güç sahibi olan varlıkları yaratmaya asla kabiliyetli bulunamaz. Çünkü
hiçbir eser, yaratıcısında bulunmayan bu gibi vasıfları taşıyamaz. Onun için doğa adı
verilip gerçekte ilim, irade ve kudretle nitelenmeyen ve varlığı nesnelere bağlı olarak
düşünülüp, onun dışında varlığı bulunmayan şuursuz bir varlık asla bir yaratıcı sıfatını
taşıyamaz. Özellikle böyle bir varlık, akıl, irade ve kudret sahibi milyarlarca yaratığın
mucidi hiçbir şekilde olamaz.
Sonuç şudur ki, kainatın yaratıcısı olan Allah, Hayat sıfatı ile vasıflanmıştır. Hayyü’lKayyûm’dur. (Hem kendisi diri hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır.)

Allah’ın Sıfatları – İlim
Bilmek, idrak etmek sıfatıdır. Allahü Teala ilim sıfatı ile vasıflanmıştır. O’nun
ilmi, yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir, bütün kainatı çevreler. Allah her şeyi
bilir. Onun bilgisinden hiçbir zerre hariçte kalmaz. Hiçbir varlık da düşünce ve hareketini
Yüce Allah’dan saklayamaz. Zira her şeyi bilmeyen, her hareket ve düşünceden haberi
olmayan bir varlık Allah olamaz, bu kadar güzel ve acaib nesneleri meydana getiremez,
bu kadar yaratığı idare edemez.
Allah’ın böyle her şeyi bildiğini güzelce düşünüp doğrulayan bir insan, elbette daima
uyanık bulunur, her söz ve hareketini bir edeb üzere düzenler. Fena sözler söylemez,
fena işler düşünmez, başkasına sarkıntılık etmez, hiç bir kimsenin görüp bilmeyeceği bir
yerde bile Allah’ın buyruklarına aykırı bir iş yapmaz. Çünkü her yaptığını bilen Yüce
Allah’ın varlığına imanı vardır.
Allah’ın Sıfatları – İrade:

Dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Yüce Allah irade sıfatı ile
vasıflanmıştır. O’nun iradesi ezelîdir. Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine
göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiç bir şey
vücuda gelmez. Hiç bir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak
Allah’ın dilemesiyle var olur ve yine O’nun dilemesiyle yok olur.
Allah bütün bu kainatı ezelî olan iradesi üzere yaratmıştır. Yaratılmış şeylerin
milyonlarca cins ve nevilere, ayrı ayrı vasıflara sahib olması, çeşitli özellikleri taşımış
olması, hele bir topraktan, bir sudan, bir havadan yararlanan sayısız ağaçların, ekinlerin,
meyvelerin çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tadlarda meydana gelmesi
ezelî bir iradenin neticesinden başka değildir.
İşte bütün bunlar,  Allah’ın sıfatları’ndan irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahiddir. Yüce Allah
hakkında mecburiyet düşünülemez; O, her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiç bir şeyi
yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki, Allah’ın
şanına uygun olmaz.
“Allah dilediğini hemen yapar.” (Hûd: 107)

Kaynaklar:

Büyük İslam İlmihali – Ömer Nasuhi Bilmen

İsmailAğa Resmi İnternet Sitesi

Hakkında dbswartz2002

Şunlara da Bakabilirsiniz.

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİNİN ŞEHADETİ

Çorum, Anadolu’nun güzide illerinden biri olması, tarihî ve kültürel özelliklerinin yanı sıra, sınırları içerisinde yetişmiş …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Süre Limiti Doldu.Lütfen Doğrulama Kısmını Yenileyiniz.